Minds and Sails

rozbiegane myśli złap w żagle

trening żeglarski i doskonalenie umysłu

navigare necesse est, vivere non est necesse

[żeglowanie jest koniecznością, życie koniecznością nie jest]
Pompejusz

© Minds and Sails 2022.

Built with Mobirise ‌

Web Site Design Software